Acupunctuur Mieke Siwpersad in Leiden
acupunctuurnaalden

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur gaat ervan uit dat het menselijk lichaam in evenwicht is als er voldoende energie doorheen kan stromen. Deze energie loopt langs energiekanalen, de meridianen. Op die meridianen liggen punten waar de acupuncturist de energiedoorstroming kan verbeteren.

Acupunctuur en TCM
Mieke Siwpersad werkt volgens de zienswijze van TCM. TCM staat voor "Traditional Chinese Medicine" en houdt in dat geneeskunde beoefend wordt volgens een 3000 jaar oude Chinese traditie. Er is geen enkele mystiek aan de behandeling verbonden. TCM is nog steeds van actuele waarde en heeft een gedegen onderbouwing in theoretische modellen. De Chinese zienswijze stelt niet de ziekte centraal maar de mens in zijn totaliteit: er is aandacht voor uw leefomgeving, voedingsgewoonten, levensstijl en gemoedstoestand. Zo komen we tot een behandelingsstrategie die past bij uw hulpvraag.

Door pols-, tong- en gezichtsdiagnostiek worden vele ziektes en hun onderliggende patronen onderkend. De meridiaan theorie maakt tal van ziektes goed behandelbaar, en pijn- of stressklachten kunnen worden gereduceerd.